Vi trenger mannskap om bord på båtene!

Har du lyst til å være mannskap på båtene send en E-post til ds.engebret.soot@gmail.com eller ring 90830597

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen D/S Engebret Soot?


Betal 150,- til konto nummer 1050.07.23918

Merk betalingen med navn, epost og telefonnummer.